Opravy defektů

Oprava pneumaktiky prozažené či propíchnuté z boku

Laik by neřekl, jak velké procento těchto defektů je. Důvodů poškození pneumatiky z boku může být relativně hodně. Ryhlé najetí na obrubník nebo do větší díry způsobí extrémní prohnutí gumy pneumatiky až na ráfek kola, který gumu přicvakne a poškodí. Proraženou pneumatiku z boku není vhodné dále provozovat, aniž by ji odborník prohlédl a uznal za provozuschopnou. Totéž platí i u propíchnuté pneumatiky. Propíchnout pneumatiku z boku je jednoduché. Stačí najet například na zbytky rozbité eutopalety a deska, ve které jsou zapíchané hřebíky odvede svoji práci. Stačí dojet k nám do pneuservisu a my se již o vaši proraženou či propíchnutou pneumatiku postaráme.

Odhalení místa propíchnutí či proražení

Na obrázku níže můžete vidět, jak probíhá dohledání místa, ve kterém je pneumatika proražená či propíchutá z boku. Pneumatika se již tradičně ponoří do vodní lázně a místo defektu prozradí bublinky vzduchu unikající z pneumatiky.

 

Obrázek znázorňující odhalení místa poškození pneumatiky.

 

Po odhalení místa poškození vyjme pracovník pneuservisu kolo z vodní lázně, viditelně označí místo defektu a určí, zdali je pneumatika opravitelné případně vybere vhodný způsob opravy.

Oprava propíchnuté či proražené pneumatiky

Obrázek - technik zjišťuje místo defektu u propíchnuté pneumatiky z boku.  Obrázek - technik vyzouvá pneumatiku propíchnutou z boku.  Obrázek - Autoservis André - Brno, Poděbradova 55 (Královo Pole)

Po vytažení z vodní lázně je potřeba pneumatiku vyzout. Opravy pomocí samoopravných sprejů, které lze vstříknout do pneumatiky prostřednictvím ventilku, jsou spíše "na nouzové dojetí". Stejně tak na nouzové dojetí slouží takzvané "antipichy", tedy soupravy, pomocí kterých je možné opraviti propíchnutou pneumatiku přímo na vozidle bez sundavání kola. Oprava pneumatiky propíchnuté či proražené z boku probíhá většinou takzvaným termopressem. Termopress je oprava pneumatiky za tepla. Pomocí této metody se za vysokých teplot do pneumatiky zataví nová hmota, která díru po proražení či propíchnutí zacelí.

 

Obrázek - pneumatika čerstvě po opravě termopressem.  Obrázek - broušení pneumatiky po opravě termopressem. 

Na obrázcích výše je vidět, jak vypadá propíchnutá pneumatika z boku po čerstvém zacelení termopressem. Obrázek v pravo znuzorňuje broušení již opravené a zatvrdlé směsi (po opravě termopressem) do hladka. Broušením je třeba zarovnat směs s okolní plochou pneumatiky tak, aby nebyly žádné vyvýšeniny, hrboly či otřepy.

Opravená pneumatika (například termopressem)

Je poměrně velký rozdíl, jak se oprava propíchnuté pneumatiky termopressem provede. Na obrázcích níže můžete vidět, jak nemá pneumatika propíchnutá z boku po opravě vypadat (levá část obrázku). Pravá část obrázku demonstruje správné provedení opravy termopressem.

 

Obrázek - rozdíly v opravě pneumatiky termopressem.

 

Opravenou pneumatiku je třeba již jen obout na kolo, nafouknout vzduchem či dusíkem, vyvážit, nasadit na automobil, správně dotáhnout matice kol a může se vyrazit na cesty.

2006-2013 © Pneuservis André. Poděbradova 55. Brno, Czech Republic